بازگشت

پادکست صوتی

پادکست همسفران

1 2 3 16

32 دیدگاه٬ عزیز دیدگاه رو اینجا بنویس.

32 دیدگاه، عزیز دیدگاه رو اینجا بنویس.

× برای درج دیدگاه باید وارد حساب کاربری شوید.
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت حضورم در این لحظه و این تایم از جهان در خانواده بزرگ و عیار دار و بینظیر ❤️SBF ❤️
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت داستان‌های زیبا و پند آموز هزارو یک شب ❤️🌹🙏
 • درود به روی ماه تک تک اعضای تیم همراه و همدل داداش سهیلم خدا قوت شب و روزتون جانانه الهی و طلایی باشه ❤️🌹🙏
 • درود به روی ماه داداش سهیل عزیزم خدا قوت شبتون جانانه الهی و طلایی باشه ❤️🌹🙏
 • درود و عشق به روی ماه تک تک اعضای خانواده نازنینم صبحتون جانانه الهی و طلایی باشه ❤️🌹🙏
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت شروع یک روز جانانه دیگر یه فرصت جانانه دیگه الهی به امید تو ای دلبر جانم❤️🌹🙏
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت همین لحظه الهی اکنون که حضور دارم ❤️🌹🙏
 • الهی به امید خودت بابایی جونم🕊🌏🌠خودت هدایتم کن که خوشگل بلدی‌ و میدونی هر لحطه در مسیر نور🕊عشق💜حقیقی🌏مواظبم باش💫🌏محکم بغلم‌کن👸👸بزن بریم💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼😍🤩🤗
 • من نَه آنَم‌که زَبونی کِشم از چرخ و فلک💫💫🕊🕊🌠🌠چرخ‌ بَر هم زَنَم اَر غیر مُرادَم گَردد💪💪👑👸👑👸👑👸
 • من با خودم عهد بستم مراقب این دو سرمایه‌ی ارزشمندم ثروت💎💎 چشمها و ثروت گوشهایم 💎💎باشم که هر چیزی را نبیند و نشنود💫💫
 • واووو🤩🤩بابایی‌جونم صدهزار مرتبه شکرت  چقدر ماه رویاییه🌕صدهزار مرتبه شکرت که میتونم ببینم🤩😍
 • الهی صدهزار مرتبه شکرت دلبر جانم  برا ی ثروت ارزشمند تک‌تک اعضا و اندامم که امروزم بی‌منت این سرمایه‌های ارزشمندت‌رو در اختیارم گداشتی تا در مسیر والا و ارزشمند تکامل و رسالتم قدمهای الهی و جانانه بردارم💫👸🕊💝💝
 • الهی صدهزار مرتبه شکرت برای حضور ارزشمند استاد عزیزم💜💜وتیم پشتیبانیه عشق😍😘😘😘
 • الهی صدهزار مرتبه شکرت برای حضور ارزشمندم در این تایم ودر این لحطه👸💫
 • الهی صدهزار مرتبه شکرت بابایی‌جونم فرصت دادی بازم عالیتر ازروز قبل و حتی لحظه قبل باشم🥰💫💖
 • داستانهایی ب ظاهر ساده اما در عمق هر کدام از آنها درس هایی پندآموز، 💫💎✨
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت این لحظه اکنون که تونستم بشنوم و یاد بگیرم و درسش رو بردارم از این هزار  ویک شب آگاهی 
 • من عاشق آگاهی های هزار و یک شب هستم الهی صد هزار مرتبه شکرت 🌱🕊🌞
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت وجود استادِ جاان داداش سهیل عزیزمون 🌱🕊🌞
 • سپاسگذارم از تک تک تیم قدرتمند پشتیبانی 🕊یا صدای ناب الهی شان
 • الهی صد هزار مرتبه  شکرت بابت وجود خانواده بزرگ و عزیز sbf    شبتون آرام 🌙
 • دلاکِ عجیب و جذابیست این دلاک و برادرانش ❤️البته داستان ها را در دلشان درس ها و آگاهی های ناب الهیست
 • آن دختر  بخشی از وجود برادر دلاک بود همان بخشی که نقطه ضعفش بود هواوهوس وقتی پشت سر هواوهوس راه رفت کور و کر شد انقدر پیش رفت تا آبرویی برایش نماند و شرافتش را زیر تازیانه برد 🌱🕊🌞
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت وجود تیم قدرتمند پشتیبانی  عزیزم تیم  عیاار دارمون🌱🕊🌞👑
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت حضورم در این خانواده عزیزم خانواده عیااار دارم 👑SBF👑
 • الهی صد هزار مرتبه شکرت بابت وجود خانواده بزرگ و عیاار دار سنگر زاده 🌱🕊🌞